صفحه اصلی > خدمات

خدمات

شرکت سنتراژ همپای با بهبود مستمر در کلیه سیستمهای خود، خدماتی را نیز در راستای بهبود ارتباط با مشتریان و سهولت گزینش پمپ تولیدی ارائه می کند.

این خدمات شامل مشاوره مهندسی فروش، راهنمای نصب پمپ، درخواست اطلاعات پمپ، کاتالوگهای تخصصی محصولات و  ارتباط با مشتریان است.

هدف سنتراژ  ارائه کلیه تسهیلات ویژه مخاطبین و مشتریان پمپ های تولیدی خود در یک قالب منسجم است. می توانید با انتخاب هر یک از موارد ذیل از این تسهلات و اطلاعات تخصصی شرکت بهره ببرید