صفحه اصلی > محصولات > الکترو پمپ شناور ملخی

الکترو پمپ شناور ملخی

آبرسانی ، خشك كردن باتلاق ها و زمین های كشاورزی، پمپاژ آبهای بارانی و سیلاب ها، تامین جریان آب تصفیه خانه ها در صنعت و كنترل سیلاب در كانالهای شهری.

Centerage

قطرخروجی: 400 تا 1500 میلیمتر

قدرت: 11 تا 450 کیلووات

ظرفیت: 700 تا 10000 متر مكعب بر ساعت

هد: 3 تا 12 متر

درجه حرارت سیال: 5 تا 40 درجه سانتیگراد

فشار تست: 60 بار

محور: Stainless Steel 420

پروانه: Stainless Steel Alloy, Bronz Alloy

محفظه: Cast Iron (GG 25), Bronz Alloy

"پروانه" پمپ های شناور ملخی سنتراژ طوری طراحی شده كه تیغه های آنها قابل تنظیم جهت تغییر در میزان آبدهی و ارتفاع می باشد.

  • Centerage

    نصب داخل سازه سیمانی

  • نصب داخل لوله استیل با دریچه قابل تنظیم

  • نصب داخل لوله استیل با تخلیه سیفونی

Centerage