صفحه اصلی > محصولات > الکتروپمپهای شناور

الکتروپمپهای شناور

انتقال آب رودخانه به تصفیه خانه ها، حفاری معادن، احداث تونل ها و مصارف عمده كشاورزی.

Centerage

قطر خروجی: 100 تا 250 میلیمتر

قدرت: 7.5 تا 125 کیلووات

ظرفیت: 50 تا 600 متر مكعب بر ساعت

هد: 20 تا 400 متر

درجه حرارت سیال: 5 تا 40 درجه سانتیگراد

فشار تست: 60 بار

محور: Stainless Steel 420

پروانه: Stainless Steel Alloy (Anti Abrasive)

پوسته: Ductile Cast Iron (GGG 40)