صفحه اصلی > محصولات > الكتروپمپهای شناور ( كلاس MT)

الكتروپمپهای شناور ( كلاس MT)

انتقال آب رودخانه به تصفیه خانه ها، حفاری معادن، احداث تونل ها و مصارف عمده كشاورزی.

Centerage

قطرخروجی: 100 تا 300 میلیمتر

قدرت: 22 تا 300 کیلووات

ظرفیت: 50 تا 3000 متر مكعب بر ساعت

هد: 20 تا 400 متر

درجه حرارت سیال: 5 تا 40 درجه سانتیگراد

فشار تست: 60 بار

محور: Stainless Steel 420

پروانه: Stainless Steel Alloy (Anti Abrasive)

پوسته: Ductile Cast Iron (GGG 40)

Centerage
No. Type Outlet
(inch)
Power
(kw)
Head
(m)
Capacity
(m3/h)
Speed/Voltage/
Frequency/IP
1 SD 300/500/300 14 300 10~85 50~2300 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
2 SD 300/480/250 14 250 10~80 50~1800 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
3 SD 300/460/220 14 220 10~60 50~1700 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
4 SD 300/440/180 14 180 10~55 50~1500 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
5 SD 300/420/132 12 132 10~50 50~1300 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
6 SD 300/395/110 12 110 10~50 50~1000 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
7 SD 300/380/90 12 90 10~40 50~1000 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68