صفحه اصلی > محصولات > الكتروپمپهای ورتیکال

الكتروپمپهای ورتیکال

انتقال آب از رودخانه ها و دریا، مواد شیمیایی، معادن، پتروشیمی، مزارع پرورش ماهی و میگو و كاربردهای عمومی مانند: سیستم های خنک كننده و گردشی.

Centerage

قطر خروجی: 100 تا 700 میلیمتر

قدرت: 11 تا 450 کیلو وات

ظرفیت: 100 تا 2500 متر مكعب بر ساعت

هد: 20 تا 200 متر

درجه حرارت سیال: 5 تا 180 درجه سانتیگراد

فشار تست: 30 بار

محور: Stainless Steel 420

پروانه: Stainless Steel Alloy (Anti Abrasive)

محفظه: Stainless Steel Alloy, Al-Bronz Alloy, Cast Iron (GG25)

طراحی الكترو پمپهای ورتیكال شركت سنتراژ بگونه ای است كه محور پمپ (شفت) با جریان سیال خنک می شود.

Centerage
No. Type Outlet
(inch)
Power
(kw)
Head
(m)
Capacity
(m3/h)
Speed/Voltage/
Frequency/IP
1 SV-F 420/280/300 10~12 280 2~180 50~650 1450rpm-380/660V-50Hz-IP55
2 SV-E 400/220/250 10~12 220 2~160 50~630 1450rpm-380/660V-50Hz-IP55
3 SV-D 400/200/250 10~12 200 2~140 50~600 1450rpm-380/660V-50Hz-IP55
4 SV-C 420/150/250 10~12 150 2~120 50~540 1450rpm-380/660V-50Hz-IP55
5 SV-B 400/110/250 10~12 110 2~100 50~500 1450rpm-380/660V-50Hz-IP55
6 SV-A 400/90/250 10~12 90 2~80 50~450 1450rpm-380/660V-50Hz-IP55
7 SV-E 420/180/250 8~10 180 2~180 50~450 1450rpm-380/660V-50Hz-IP55
8 SV-D 400/150/200 8~10 150 2~160 50~450 1450rpm-380/660V-50Hz-IP55
9 SV-C 400/125/200 8~10 125 2~140 50~400 1450rpm-380/660V-50Hz-IP55
10 SV-B 400/90/200 8~10 90 2~120 50~400 1450rpm-380/660V-50Hz-IP55
11 SV-A 360/55/200 8~10 55 2~100 50~360 1450rpm-380/660V-50Hz-IP55
12 SV-D 360/75/200 6~8 75 2~180 50~270 1450rpm-380/660V-50Hz-IP55
13 SV-C 360/55/150 6~8 55 2~140 50~250 1450rpm-380/660V-50Hz-IP55
14 SV-B 360/40/150 6~8 40 2~100 50~220 1450rpm-380/660V-50Hz-IP55
15 SV-A 360/18.5/150 6~8 18.5 2~60 50~170 1450rpm-380V-50Hz-IP55